Doktersassistent is ook een voorrangsberoep!

Doktersassistent is ook een voorrangsberoep!

De GGD heeft nogal een aantal vooroordelen als het gaat over doktersassistentes. Zo kwam de discussie naar boven of doktersassistentes een voorrangsberoep is voor de corona testen. Waar de zorgmedewerkers het hier heel nadrukkelijk over eens zijn, dit is zeker een voorrangsberoep, denkt de GGD hier toch anders over. Zij menen dat de voorrang op corona testen echt alleen bedoeld zijn voor de zorgmedewerkers die deze coronapatiënten ook daadwerkelijk verzorgen. Dat doktersassistentes niet constant bezig zijn met het verzorgen van deze mensen, haalt niet weg dat ze er niet mee in contact komen en dus risico lopen.
Een ander argument van de GGD is dat er vrijwel altijd meerde doktersassistentes zijn in een huisartsenpraktijk en daarmee vervangbaar worden. Als er eentje uitvalt, kan de ander het werk overnemen. Hierom ziet de GGD geen reden voor prioriteit bij de coronatesten voor de assistentes.

Zoals eerder gezegd, is het zorgpersoneel het hier zeker niet mee eens. Zo is er al een tekort aan doktersassistentes. Wanneer zij uitvallen, zal het werk zich ophopen en zal er verder in de zorg ook vertraging ontstaan. Dit moet natuurlijk voorkomen worden. Hierom zijn ook doktersassistentes onmisbaar en hebben zij niet de tijd om lang te wachten op een uitslag.
Verder heeft het ministerie van VWS in overleg met de GGD twee corona-beroepenlijsten opgesteld van mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en de zorg. Hieruit blijkt ook dat doktersassistent een beroep is die in aanmerking komt voor voorrang bij de testen. Ben er dus als doktersassistent (of triagist, aangezien zij onder de categorie doktersassistent vallen), alert op dat je voorrang hoort te krijgen bij deze testen! Benieuwd naar het vak van doktersassistente? Lees meer op de website van Robin. Deze organisatie detacheert onder meer doktersassistente in de huisartsenzorg.

Totale zorgvraag bij de huisarts over het jaar 2020 blijft achter op die van 2019

Totale zorgvraag bij de huisarts over het jaar 2020 blijft achter op die van 2019

Door de intelligente lockdown, nam de zorgvraag na maart behoorlijk af. Het was opmerkelijk dat er minder mensen naar de huisarts gingen, het aantal consulten nam met een kwart af nam en het aantal visites halveerde. Vanaf eind mei nam de zorgvraag weer toe en is deze inmiddels weer bijna op het zelfde level als voor de coronacrisis. Echter is er volgens het Nivel onderzoek geen sprake geweest van een inhaalslag. Na de intelligente lockdown, zijn er niet opeens meer mensen naar de huisarts gekomen met klachten die ze voor en of tijdens de intelligente lockdown gekregen hebben. Nu het totaalaantal huisartsenconsulten weer bijna op hetzelfde niveau ligt als in 2019, valt het op dat, het aantal korte consulten van minder dan vijf minuten is toegenomen van 29 procent naar 33 procent.

Verder merken de onderzoekers dat het aantal visites afgelegd door huisartsen, nog steeds relatief laag ligt. Vooral de visites met patiënten met een chronische aandoening. Toch zijn er niet meer consulten geconstateerd, als voorheen, met deze doelgroep en  is er daarom dus minder direct contact tussen de huisartsen en deze patiënten.

Nivel vind het van zeer belang om de vraag naar huisartsenzorg in te gaten te blijven houden, zeker nu het aantal coronabesmettingen weer stijgt en daarmee de druk op de zorg ook steeds hoger wordt.

Daling vacatures eerste kwartaal 2020

Daling vacatures eerste kwartaal 2020

Het aantal vacatures in het eerste kwartaal van 2020 is flink afgenomen. Ter vergelijking met een kwartaal eerder is er een afname te zien van 60 duizend vacatures (21 procent). Ook het aantal banen groeide minder dan eerdere kwartalen. De genoemde spanning op de arbeidsmarkt liep daardoor iets terug. Nu zijn er gemiddeld 82 openstaande vacatures per 100 werklozen. Dit meldt Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers.

De maatregelen die gelden omtrent het coronavirus, gelden enkel voor het einde van het tweede kwartaal. De invloed van deze maatregelen zullen zich in het tweede kwartaal van 2020 verder zichtbaar zijn. Het coronavirus heeft namelijk veel bedrijven in meer of mindere mate getroffen.

Voor het eerste kwartaal van 2020 geldt: dat de afname zich in meerdere bedrijfstakken voordeed. Een afname was veel te zien in de handel en in de horeca. Ook de zogenoemde vacaturegraad nam af. Deze graad beschrijft het aantal vacatures per duizend banen van medewerkers. De vacaturegraad in het eerste kwartaal van 2020 was 26, in het vierde kwartaal van 2019 was dit 33.

Het aantal banen bij de uitzendorganisaties daalde hard ten aanzien van het vierde kwartaal van 2019. Dit is de grootste daling sinds het eerste kwartaal van 2010. In 2019 daalde het aantal banen in de uitzendbranche ook al met 28 duizend.

Hoe zit het met de zorgbonus?

Hoe zit het met de zorgbonus?

Er zijn veel vragen in de huisartsenpraktijk, omtrent de zorgbonus. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of de zorgbonus geldt wanneer er twee werknemers in dienst zijn of wanneer er minimaal twee werkzame personen in de praktijk aanwezig zijn. Volgens de NVDA, gaat het erom hoeveel personen er feitelijk werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijk. Deze zorgaanbieder mag subsidie aanvragen en moet dus geregistreerd zijn in het handelsregister. Op de vraag, of een huisarts die één doktersassistent in dienst heeft, een zorgbonus kan aanvragen, is het antwoord dus; ja!

Verder waren er over zzp’ers en uitzendkrachten ook nog wat twijfels. Aangezien alleen een zorgaanbieder die geregistreerd staat in het handelsregister, subsidie kan aanvragen, kunnen zzp’ers en uitzendkrachten dit dus niet zelfstandig. Zij staan namelijk niet als zorgaanbieder geregisterd in het handelsregister. De opdrachtgever kan voor hen wel een aanvraag voor de zorgbonus indienen.

Wat achtergrond informatie: de zorgbonus is in het leven geroepen voor zorgmedewerkers die zich in de coronaperiode hebben ingezet voor patiënten en cliënten. Dit zijn verpleegkundige, maar kunnen ook schoonmaker zijn in de zorg. De zorgbonus is eenmalig en bedraagt 1000 euro netto. De zorgbonus krijg je niet zomaar en is gebonden aan een aantal regels. Zo moet je wel werkzaam zijn geweest in de coronaperiode. De Rijksoverheid hier informatie over bekend gemaakt.