Doktersassistent is ook een voorrangsberoep!

Doktersassistent is ook een voorrangsberoep!

De GGD heeft nogal een aantal vooroordelen als het gaat over doktersassistentes. Zo kwam de discussie naar boven of doktersassistentes een voorrangsberoep is voor de corona testen. Waar de zorgmedewerkers het hier heel nadrukkelijk over eens zijn, dit is zeker een voorrangsberoep, denkt de GGD hier toch anders over. Zij menen dat de voorrang op corona testen echt alleen bedoeld zijn voor de zorgmedewerkers die deze coronapatiënten ook daadwerkelijk verzorgen. Dat doktersassistentes niet constant bezig zijn met het verzorgen van deze mensen, haalt niet weg dat ze er niet mee in contact komen en dus risico lopen.
Een ander argument van de GGD is dat er vrijwel altijd meerde doktersassistentes zijn in een huisartsenpraktijk en daarmee vervangbaar worden. Als er eentje uitvalt, kan de ander het werk overnemen. Hierom ziet de GGD geen reden voor prioriteit bij de coronatesten voor de assistentes.

Zoals eerder gezegd, is het zorgpersoneel het hier zeker niet mee eens. Zo is er al een tekort aan doktersassistentes. Wanneer zij uitvallen, zal het werk zich ophopen en zal er verder in de zorg ook vertraging ontstaan. Dit moet natuurlijk voorkomen worden. Hierom zijn ook doktersassistentes onmisbaar en hebben zij niet de tijd om lang te wachten op een uitslag.
Verder heeft het ministerie van VWS in overleg met de GGD twee corona-beroepenlijsten opgesteld van mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en de zorg. Hieruit blijkt ook dat doktersassistent een beroep is die in aanmerking komt voor voorrang bij de testen. Ben er dus als doktersassistent (of triagist, aangezien zij onder de categorie doktersassistent vallen), alert op dat je voorrang hoort te krijgen bij deze testen! Benieuwd naar het vak van doktersassistente? Lees meer op de website van Robin. Deze organisatie detacheert onder meer doktersassistente in de huisartsenzorg.

Totale zorgvraag bij de huisarts over het jaar 2020 blijft achter op die van 2019

Totale zorgvraag bij de huisarts over het jaar 2020 blijft achter op die van 2019

Door de intelligente lockdown, nam de zorgvraag na maart behoorlijk af. Het was opmerkelijk dat er minder mensen naar de huisarts gingen, het aantal consulten nam met een kwart af nam en het aantal visites halveerde. Vanaf eind mei nam de zorgvraag weer toe en is deze inmiddels weer bijna op het zelfde level als voor de coronacrisis. Echter is er volgens het Nivel onderzoek geen sprake geweest van een inhaalslag. Na de intelligente lockdown, zijn er niet opeens meer mensen naar de huisarts gekomen met klachten die ze voor en of tijdens de intelligente lockdown gekregen hebben. Nu het totaalaantal huisartsenconsulten weer bijna op hetzelfde niveau ligt als in 2019, valt het op dat, het aantal korte consulten van minder dan vijf minuten is toegenomen van 29 procent naar 33 procent.

Verder merken de onderzoekers dat het aantal visites afgelegd door huisartsen, nog steeds relatief laag ligt. Vooral de visites met patiënten met een chronische aandoening. Toch zijn er niet meer consulten geconstateerd, als voorheen, met deze doelgroep en  is er daarom dus minder direct contact tussen de huisartsen en deze patiënten.

Nivel vind het van zeer belang om de vraag naar huisartsenzorg in te gaten te blijven houden, zeker nu het aantal coronabesmettingen weer stijgt en daarmee de druk op de zorg ook steeds hoger wordt.